1475

Po projektu Trga, kompleks zgrada predviđen kao Dom kulture
1474
1476