00246

Frizerska radnja Brana Jeremića, koja je bila na Slanuši