3733

Novčanica stodinarka, izdata 1965, popularna naročito u kockarskoj igri Munta, zvana "crvena"
3734