Plakata Klopka za generala najgledaniji film u Užicu tokom 1971. god.

Želja za skijanjem a malo snega
Popularni Lubivoje Ršumović 1972. godine
Užička pošta 1972, godine je nabavila IBM računare..