. Značka Titovog fonda

. Značka Titovog fonda
Smotra likovnih amatera prvi sa desna Vidoje Vidojević