Smotra likovnih amatera prvi sa desna Vidoje Vidojević

. Značka Titovog fonda
. Značka Titovog fonda
Jedna od čutura koju je ručno izradio posebno talentovani umetnik Vidoje Vidojević