Jedna od čutura koju je ručno izradio posebno talentovani umetnik Vidoje Vidojević

. Značka Titovog fonda
Smotra likovnih amatera prvi sa desna Vidoje Vidojević
Prvi evropski kalkulator-digitron koji je rađen u Jugoslaviji