Prvi evropski kalkulator-digitron koji je rađen u Jugoslaviji

. Značka Titovog fonda
Jedna od čutura koju je ručno izradio posebno talentovani umetnik Vidoje Vidojević
Dragomir Žunić Žuna sa trenerom Cvijovićem