Dragomir Žunić Žuna sa trenerom Cvijovićem

. Značka Titovog fonda
Prvi evropski kalkulator-digitron koji je rađen u Jugoslaviji
Bokserski klub Sloboda 1975. godine