Bokserski klub Sloboda 1975. godine

. Značka Titovog fonda
Dragomir Žunić Žuna sa trenerom Cvijovićem