. Mladi Vladimir Stojić Lima

Razglednica iz 1978. Titovog Užica sa greškom
Dragan Vasović-Gaga Vas vice šampion
Stara Sokolova Vruća