Stara Sokolova Vruća

Razglednica iz 1978. Titovog Užica sa greškom
. Mladi Vladimir Stojić Lima