Tito, Kardelj, Bakarić. Spolja gladac a unutra jadac

Vozači nisu kukali, hrabro su vozili i po nevremenu ove 1979.
Vozači nisu kukali, hrabro su vozili i po nevremenu ove 1979.
Kilo i po nastupa u OK. Malac je sa polucilindrom