. U hotelu Zlatibor su organizovani maskenbali

Užičani su se budili veoma rano
Užičani su se budili veoma rano
Kafana Balkan, veća zgrada sa spratom naspram Parčića