1459

Tek izgrađena česma Opančarskog esnafa postavljena na tački geografskog centra Užica
1458
1460