1460

Tek izgrađena česma Opančarskog esnafa postavljena na tački geografskog centra Užica
1459