00187

Nekadašnja "rupa" Tržnog centra "Pariz" 1995.
00186
00188