Stefani i Fric na rolšuama

Stefani i Fric na rolšuama
Sedamdesetih i osamdesetih crvene rolšue su bile najpopularnije