602

Lazićeva fotografija Lautnera - Miloša Vojinovića s buketom cveća
603