Užički bokseri sa šampionom Vladanom Savićem Buljom u sredini

Ulovili vepra od 200 kg
Klekovača Zlatiborka
Sitan kamen do kamena