3871

Pogled sa Zlatiborskog puta na Užice, jul 1966. god.
3870
3872