3872

Pogled sa Zlatiborskog puta na Užice, jul 1966. god.
3871
3873