3873

Pogled sa Zlatiborskog puta na Užice, jul 1966. god.
3872
3874