Petar Krivokuća

Radomir Antić u "Partizanu"
Milovan Đorić Belčo u “Zvezdi”
Televizori koji su ugrađeni u Raketine autobuse ovog jula 1967. godine.