Televizori koji su ugrađeni u Raketine autobuse ovog jula 1967. godine.

Radomir Antić u "Partizanu"
Petar Krivokuća