Ribničko jezeru danas ukras Zlatibora

Užičani čekaju 3. Jula 1912. dolazak ćire ispred nove zelzničke stanice u Begluku
. Jula 1972. dovukla je dizelka sa velikom Titovom slikom
Komandant užičke brigade Dragiša Gile Stepanović u krugu brigadirskog naselja u Nišu