. Žika Radenković Čivija, Klasova karikatura

Novootvoreni Hotel “Turist” 1973. godine
Novootvoreni Hotel “Turist” 1973. godine
Raškin na svojoj poslednjoj jubilarnoj utakmici prima pehar za doprinos u razvitka užičkog sporta