Na prvom koncertu Smaka kod njihove plakate smo se slikali. S leva disko džokej Kovač, Referent za kulturu Gile i šef sale Pile. Foto S. Vlajnić

Ovako je izgledala fontana pored Gradske kavane tokom šezdesetih i sedamdesetih godina 20. veka
.Stari čika Vojo Bojović, kako smo ga upamtili