Sarajevski “Princ” je nekada važio za jedan od boljih porodičnih automobila, pouzdan i udoban

Sarajevski “Princ” je nekada važio za jedan od boljih porodičnih automobila, pouzdan i udoban
Hotel Cavtat u Cavtatu