Hotel Cavtat u Cavtatu

Sarajevski “Princ” je nekada važio za jedan od boljih porodičnih automobila, pouzdan i udoban
Sarajevski “Princ” je nekada važio za jedan od boljih porodičnih automobila, pouzdan i udoban
Šator u kome je kampovala porodica Vlajka Kovačevića