VD zamenici muževa Tena i Stevo na užičkoj plaži

Dragova vodenica u vreme kad je postala gradski kulturni objekat, ovako je video slikar Branko Kovačević
Poštar, kako je izgledao 1976.
Grlom u Jagode Bane uči da pleše.