Grlom u Jagode Bane uči da pleše.

Dragova vodenica u vreme kad je postala gradski kulturni objekat, ovako je video slikar Branko Kovačević
VD zamenici muževa Tena i Stevo na užičkoj plaži