Navijači na drveću, pune terase zgrada, Dogandžić sa loptom, godina 1967

Stara ćirina železnička stanica u Begluku
Pogibija Slobodana Đurića je šokirala jugoslovensku javnost
Miroslav Martić u vreme kada je bio predsednik užičke Opštine