Miroslav Martić u vreme kada je bio predsednik užičke Opštine

Stara ćirina železnička stanica u Begluku
Navijači na drveću, pune terase zgrada, Dogandžić sa loptom, godina 1967