. Zavod Čigota na “Vodama”

Na “Partizanskim vodama” 1978. godine
Na “Partizanskim vodama” 1978. godine
Šljivovica u Šljivovici