Šljivovica u Šljivovici

Na “Partizanskim vodama” 1978. godine
. Zavod Čigota na “Vodama”
Poslednja postava Brolovih “Era”- Brole, Lokner, Zare, Bore