Poslednja postava Brolovih “Era”- Brole, Lokner, Zare, Bore

Na “Partizanskim vodama” 1978. godine
Šljivovica u Šljivovici