Legendarna Titova Mečka sa šestoro vrata i otvorenim krovom odakle nam Tito i Jovanka mašu

Legendarna Titova Mečka sa šestoro vrata i otvorenim krovom odakle nam Tito i Jovanka mašu
A tu su i neizostavni saobraćajni policajci na Benve motorima