A tu su i neizostavni saobraćajni policajci na Benve motorima

Legendarna Titova Mečka sa šestoro vrata i otvorenim krovom odakle nam Tito i Jovanka mašu
Legendarna Titova Mečka sa šestoro vrata i otvorenim krovom odakle nam Tito i Jovanka mašu
Tito otvara satelitsku stanicu Jugoslavija