Mali đavolak mariše trešnje

Legendarna Titova Mečka sa šestoro vrata i otvorenim krovom odakle nam Tito i Jovanka mašu
Tito otvara satelitsku stanicu Jugoslavija