. Dušica je u Parizu svakodnevno išla po baget

. Dušica je u Parizu svakodnevno išla po baget
Drugarčići sa bagetom za sav komšiluk.