Drugarčići sa bagetom za sav komšiluk.

. Dušica je u Parizu svakodnevno išla po baget
. Dušica je u Parizu svakodnevno išla po baget