1418

Podizanje sata na toranj Saborne crkve Sv. Đorđa
1417
1419