1419

Podizanje sata na toranj Saborne crkve Sv. Đorđa
1418
1420