1420

Podizanje sata na toranj Saborne crkve Sv. Đorđa
1419