1077

Kafana "Car Dušan", s desna na vratima Dobro Šmakić, do njega Vlajo i načelnik Kostadinović u uniformi. Za stolom desno sa naočarima Dragi Aranđelović koji je imao bioskop
1078