529

Podizane rogova na brvnari kupatila za nemačke oficire u Jazovima 1943.