2546-1

Užička bolnica u godinama posle Drugog svetskog rata
2549