Stefanovića kuća 1937. godine.

Stefanovića kuća 1937. godine.

Stefanovića kuća 1937. godine.

Stefanovića kuća, Muzička škola danas.