Stefanovića kuća, Muzička škola danas.

Stefanovića kuća 1937. godine.
Stefanovića kuća 1937. godine.